רשימת המוצרים של פפרוטק אסיה בע"מ

רשימת המוצרים של החברה (35)

מוצר
אדיפוקינים
אימונולוגיה - חומרים
אלייזה - כימוקינים
אלייזה - פקטורי גדילה
אלייזה -ציטוקינים
אנזימים
אנזימים - כללי, ביולוגיה מולקולרית
אנטיגנים
אנליזה - חלבונים
ביוכימיקלים - אימונוכימיקלים
ביוכימיקלים - ביולוגיה של התא
ביוכימיקלים - נוגדנים
דיאגנוסטיקה - Growth Factors
דיאגנוסטיקה - Immunohistochemistry
דיאגנוסטיקה - Interleukins
חלבונים
חלבונים רקומביננטיים - אינטרלאוקינים
כימוקינים
מחקר סכרת - חלבונים רקומביננטיים
מחקרים - Growth Factors
נוגדנים - Flow Cytometry
נוגדנים - חלבונים רקומביננטיים
נוגדנים - ציטוקינים
נוירוטרופינים
ניסויים קליניים - חלבונים רקומביננטיים
ניסויים קליניים - פקטורי גידול
ניסויים קליניים - ציטוקינים
ערכות - אלייזה
פקטורי גדילה
ציטוקינים
ציטוקינים - חלבונים רקומביננטיים
רקומביננטים
תאי גזע
תאים - התמיינות
תאים - פרוליפרציה
Back to Top