רשימת היצרנים של זוטל בע"מ

רשימת היצרנים שהחברה מייצגת (44)

שם יצרן ארץ
Origio Humagen-
5 Primeארה"ב
Abcam Ltdאנגליה
Arrayitארה"ב
Art Robbins Instrumentsארה"ב
Biogenexארה"ב
Bioscanארה"ב
Biosynthesisארה"ב
Bmg Labtechnologiesגרמניה
Btiארה"ב
Chromsystemsגרמניה
Corgenixארה"ב
Cybergene Abשבדיה
Entrogenארה"ב
Fluidxאנגליה
Genial Geneticsאנגליה
Griאנגליה
Ingenyהולנד
Inovaארה"ב
Irvine Scientificארה"ב
Ivf Onlineארה"ב
Jokoh Ltdספרד
Kapa Biosystemsארה"ב
Kplארה"ב
Lucigenארה"ב
Mallinckrodtהולנד
Matrix Tech Corp.ארה"ב
Medix Biochemicaפינלנד
Mirus Corpארה"ב
Mobioארה"ב
Molecular Biometricsארה"ב
Origene Technologiesארה"ב
Origio Midatlantic Diagnosticsארה"ב
Research Instrumentאנגליה
Sage Scienceארה"ב
Sanquinהולנד
Scigeneארה"ב
Sentinelאיטליה
Serosepאירלנד
Siasשוויץ
Transgenomicארה"ב
Various Suppliers-
Vector Laboratoriesארה"ב
Wallaceאנגליה
Back to Top